Đăng Ký Chương Trình

Đọc BABOK Buổi Sáng

Đây là chương trình tập trung tìm hiểu các Technique (kỹ thuật) được đề cập trong Babok nhằm ứng dụng các Technique này vào công việc BA, cũng như hỗ trợ trong việc ôn thi CBAP/CCBA.

Dự kiến chương trình bắt đầu vào 5h sáng hàng ngày, từ 01 đến 30/07/2023.

Sau khi đăng ký, vui lòng chuyển khoản phí tham gia: 298.000VNĐ (cho toàn bộ chương trình, bất kể bạn tham gia từ ngày nào)

Thông tin chuyển khoản:

STK: 00141888802 - TPBank - Lê Thị Thương.

Nội dung: Technique - Số điện thoại của bạn

 

 
Lưu ý:
Vui lòng kiểm tra email gửi đến bạn để đảm bảo đã đăng ký thành công. (Nếu bạn không nhận được email trong hộp thư đến, hãy kiểm tra trong thư mục quảng cáo, spam)