30 BA TECHNIQUES

Babok - Cuốn sách hướng dẫn các task công việc của BA, được tập hợp từ kiến thức, kinh nghiệm của BA trên toàn cầu.
Tuy nhiên, các kiến thức quý báu trong Babok lại được viết dưới dạng lý thuyết khá hàn lâm nên hơi khó hiểu. 
Chương trình Babok buổi sáng mà mình vừa tổ chức tháng 7 vừa rồi đã cùng mn đi lần lượt 30 technique (kỹ thuật để thực hiện các task công việc) được nhắc đến trong chương 10 của sách.
Chương trình share lại kiến thức từ Babok, kết hợp với ví dụ thực tế, minh hoạ từ kinh nghiệm dự án, kiến thức từ các nguồn tham khảo khác nhau, để mọi người cùng hiểu sâu hơn về các technique này.
Từ đó, mọi người có thể bổ sung thêm vào kiến thức BA của bản thân, để ứng dụng trong công việc cũng như chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chứng chỉ của BA.
Dành cho các bạn bỏ lỡ chương trình Babok Buổi Sáng vừa rồi, mình đã up record 30 Technique share trong chương trình lên cổng membership. 
Bạn có thể đăng ký tài khoản để xem record bằng cách điền thông tin bên dưới và chuyển tiền phí đăng ký là 398.000 qua số tài khoản:
Lê Thị Thương - TP Bank - 00141888802
Số tiền: 398.000
Nội dung chuyển tiền: 30 BA Technique - Số điện thoại của bạn.
Thời hạn truy cập: 6 tháng
 
Danh sách 30 Technique được giới thiệu trong chương trình Babok Buổi sáng vừa rồi:
1. Acceptance and Evaluation Criteria
2. Backlog Management
3. Balanced Scorecard
4. Benchmarking and Market Analysis
5. Brainstorming
6. Business Capability Analysis
7. Business Cases
8. Business Model Canvas
9. Business Rule
10. Collaborative Games
11. Concept Modeling
12. Data Dictionary
13. Data Flow Diagram
14. Data Mining
15. Data Modeling
16. Decision Analysis
17. Decision Modeling
18. Document Analysis
19. Estimation
20. Financial Analysis
21. Focus Group
22. Functional Decomposition
23. Glossary
24. Interface Analysis
25. Interview
26. Item Tracking
27. Lessons Learned
28. Metrics and KPI
29. Mind Mapping
30. Non-Functional Requirement Analysis